Film „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”

Opublikowano: 2020-08-27 11:54:58 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UKSW w sprawie zawieszenia wszelkich konferencji o charakterze ogólnouczelnianym, zostaliśmy zmuszeni przełożyć datę konferencji naukowej „Teresa Strzembosz – charyzmat zaangażowania” na późniejszy termin, gdy warunki sanitarno-epidemiologiczne na to pozwolą.

Z uwagi na obchodzoną w tym roku 50. rocznicę śmierci Teresy Strzembosz (1930-1970), Prekursorki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce, chcemy upamiętnić Jej Osobę pokazem nowo powstałego filmu „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”. Premiera filmu odbędzie się podczas corocznego spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego pod koniec września na Jasnej Górze. Następnie film zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej www.kodr.pl.

Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza osoby zaangażowane w struktury Duszpasterstwa Rodzin, do zapoznania się z sylwetką Teresy Strzembosz. Materiał źródłowy o Teresie dostępny jest na naszej stronie www.kodr.pl w zakładce Teresa Strzembosz. Do dzisiaj w strukturach Duszpasterstwa Rodzin realizowane są szeroko podjęte przez Nią zadania. Ufamy, że projekcja filmu oraz udostępnienie materiałów źródłowych będą godnym upamiętnieniem zarówno 50. rocznicy śmierci Teresy Strzembosz, jak i dorobku całego Jej życia.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP

Kadr z filmu „Płomień… Wspomnienia o Teresie Strzembosz”