2017-03-24 17:45:28
Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeństwa. Misja END jest specyficzna i bezpośrednia: pomagać parom…

2017-03-24 17:39:27
Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie mają na celu odnawianie i odbudowywanie więzi małżeńskiej, pomoc małżonkom w coraz pełniejszym doświadczaniu sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie…

2017-03-24 17:34:37
Ruch Szensztacki

Na początku naszego stulecia, na tle palących zagadnień kościelnych i politycznych, 18 października 1914 roku powstaje Ruch Szensztacki, jako duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Jego Założyciel i duchowy…

2017-03-24 17:28:55
Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty…