Kalendarium 2019

Spotkania Rejonowe

5-6 lutego Diecezja Pelplińska

12-13 lutego Diecezja Tarnowska

19-20 lutego Diecezja Kaliska

26-27 lutego Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

19-20 marca Diecezja Elbląska

26-27 marca Archidiecezja Łódzka

Sesja Doradców Życia Rodzinnego

25-28 kwietnia, Laski

Sesja wiosenna

21-22 maja, Porszewice

Sesja Jesienna + Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

21-22 września