Fundacja „Razem w rodzinie”

Cele Fundacji:

 1. Współfinansowanie działań i funkcjonowania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodziny w Warszawie.
 2. Propagowanie poszanowania prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci.
 3. Propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie między kobietą i mężczyzną.
 4. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym i politycznym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności rodziny oraz motywują do posiadania dzieci.
 5. Promowanie i wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz rodzin.

Nasze kampanie:

1. Kampania społeczna „Razem przy stole”

Jej celem jest zachęcenie rodziców do częstego i systematycznego spożywania posiłków w rodzinie i prowadzenia rozmów na tematy rodzinne. Więcej informacji: www.razemprzystole.pl

2. Sesja „Dziecko w Kościele”

Jej celem jest wypracowanie norm i zasad dla rodziców i dzieci, którzy uczestniczą w mszach świętych z udziałem dzieci. Owocem spotkania jest przygotowywana publikacja, która ma posłużyć wiernym świeckim i duszpasterzom w lepszej organizacji modlitwy i budzeniu wrażliwości na tajemnicę Eucharystii.

3. Kampania „NA KOCIĄ ŁAPĘ” – KEEP CALM AND DON’T KOCIA ŁAPA

Kampania, która ma zachęcić młodych do zawierania związków małżeńskich. Więcej informacji: www.nakocialape.pl

4. Kampania społeczna „Kierunek – dziecko”

Współorganizacja kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia 2013 Kierunek: dziecko. Kontekstem kampanii są dane demograficzne, wskazujące na katastrofalną sytuację Polski w tym obszarze. Więcej informacji: www.dzienzycia.pl/kierunek-dziecko.html

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie prelekcji, sympozjów, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i wystaw;
 • Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej;
 • Wspieranie oraz podejmowanie badań naukowych dotyczących wszelkich aspektów związanych z celami Fundacji oraz jej pracami, a także rozpowszechnianie wyników tych badań;
 • Organizowanie szkoleń i kursów dla osób wspierających realizację celów Fundacji;
 • Propagowanie celów i działalności Fundacji za pośrednictwem materiałów wydawniczych oraz innych współczesnych środków społecznego przekazu;
 • Organizowanie zbiorowych imprez w formie manifestacji i zgromadzeń publicznych oraz grupowych wyjazdów i pielgrzymek;
 • Tworzenie terenowych kół sympatyków i współpracowników Fundacji;
 • Finansowanie i rzeczowe wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, charytatywnej oraz zdrowotnej podmiotów krajowych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej działalności.

Fundacja „Razem w Rodzinie” skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa Prosimy o wsparcie Nr konta ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495