Kontakt

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 53 04 838
e-mail: biuro@kodr.pl