Rodzina - wspólnota w dialogu z Bogiem. Modlitewnik Rodziny Chrześcijańskiej

Opublikowano: 6 stycznia 2014 r.

Miejsce rodziny w życiu Kościoła opisane jest udziałem w potrójnej misji: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. To udział w misji kapłańskiej sprawia, że rodzina – wspólnota życia i miłości – prowadzi dialog z Bogiem; staje się szkołą modlitwy i tworzy wspólnotę, która rozmawia z Bogiem. „Jest to zadanie kapłańskie, które rodzina może i powinna spełniać w wewnętrznej komunii z całym Kościołem poprzez codzienną rzeczywistość życia małżeńskiego i rodzinnego; w ten sposób rodzina chrześcijańska jest wezwana do uświęcania siebie i do uświęcania wspólnoty kościelnej i świata” (FC 55).

W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem . Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa (2565).

Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta (KKK nr 2562)

Modlitwa Bl. Jana Pawła II za rodziny >> zobacz
O błogosławieństwo w życiu małżeńskim >> zobacz
O czystość małżeńską >> zobacz
Modlitwa małżonków za siebie >> zobacz
Modlitwa w kryzysie małżeńskim >> zobacz
Litania do Najświętszej Rodziny >> zobacz
Modlitwa Papieża Jana Pawła II do Świętej Rodziny>> zobacz
Nowenna do Świętej Rodziny >> zobacz