Adhortacja „Familiaris consortio”

Opublikowano: 4 marca 2014 r.

Adhortacja posynodalna Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Dokument zawiera cztery zasadnicze części: Blaski i cienie rodziny w dobie współczesnej: Zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny: Zadania rodziny Chrześcijańskiej: Duszpasterstwo rodzin.

Adhortację apostolską „Familiaris Consortio”, można uznać za Magna Charta apostolstwa i duszpasterstwa rodzin. Trudności świata współczesnego, a zwłaszcza rodziny, które tak odważnie podjął Paweł VI w Encyklice „Humanae Vitae”, domagały się całościowego spojrzenia na ludzką rodzinę i na Kościół Domowy w dzisiejszym społeczeństwie. Takie zadanie podjęła właśnie wspomniana Adhortacja, wypracowując nowe sposoby działania duszpasterskiego, jakich wymaga współczesna rodzina.

Familiaris Consortio