List do Rodzin: Gratissmam sane

Opublikowano: 4 marca 2014 r.

Błogosławiony papież Jan Paweł II pisał listy do różnych środowisk. W międzynarodowym Roku Rodziny w 1994 r. skierował List do Rodzin. Nawiązując do słów „Człowiek jest drogą Kościoła” z pierwszej swej encykliki, dodał, że Kościół stara się towarzyszyć ludziom po ich ziemskich drogach, z których Rodzina należy do tych dróg najważniejszych.

Na wstępie listu papież podzielił się pragnieniem osobistego spotkania i pozdrowienia. Uczynił to w takiej formie, która wymaga zapoznania się z treścią listu. Zwrócił uwagę, że Kiedy dziękowano papieżowi za ten dar Ojciec Święty miał odpowiedzieć: „Nie dziękujcie tylko czytajcie!” Warto przyjąć tę uwagę aby medytować, zgłębiać słowa skierowane do rodzin.

List do Rodzin