Modlitwa Papieża Jana Pawła II do Świętej Rodziny

Opublikowano: 6 marca 2014 r.

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy i młodsi, żyli we wzajemnej miłości.
Święta Rodzino Nazaretańska, która z Wzgórza Loretańskiego rozlewasz na cały świat jeszcze blaski wiary i miłości, broń nasze rodziny i prowadź je po drogach św. Ewangelii Jezusa Chrystusa Naszego Pana. Amen.