O błogosławieństwo w życiu małżeńskim

Opublikowano: 6 marca 2014 r.

Boże, Ojcze niebieski, któryś nas nierozerwalnie złączył świętym sakramentem małżeństwa kościelnego, daj nam zrozumienie obowiązków naszego stanu i wierną, świętą miłość, abyśmy byli jak dzieci Świętych i zawsze mogli uczestniczyć w łasce tego sakramentu.

Daj, Boże, abyśmy w pobożności i czci z sobą żyli i dobrym przykładem wzajemnie się wspierali. Daj nam łagodność i miłość, aby Twój pokój między nami panował. Zechcesz nam zesłać przykrości i cierpienia, udziel także Twej łaski, abyśmy je znosili z cierpliwością i poddaniem się Twej świętej woli. Nie dozwól, aby namiętności nad nami panowały, byśmy nie nadużywali stanu małżeńskiego do spraw zakazanych, ale zawsze mieli przed oczyma jego święte cele.

Pobłogosław łaskawie prace nasze i daj nam mądrość w używaniu dóbr ziemskich. Użycz nam łask, abyśmy nasze dzieci jako Twoje, dobrą nauką i przykładem dla Ciebie i dla nieba wychowali, pomni owego ścisłego rachunku, który względem nich przez Tobą będziemy musieli składać. Amen