Duszpasterstwo Rodzin w Polsce wobec problemu konkubinatów

Opublikowano: 23 maja 2014 r.

W Warszawie odbyła się wiosenna sesja Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, konsultorów tejże Rady oraz Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Dwudniowe spotkanie (20 – 21 maja br.) przebiegało pod hasłem „Duszpasterstwo rodzin w Polsce wobec problemu konkubinatów”.

W konkubinatach żyje 643 tys. Polaków. Liczba osób praktykujących tę formę związku wzrosła dwukrotnie w ciągu zaledwie dziesięciu ostatnich lat.
Konkubinaty wybierają głównie ludzie młodzi. Z czasem decydują się na usankcjonowanie swego związku w świetle prawa lub rozchodzą się.

Sesję rozpoczął bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Zaakcentował konieczność pełniejszego spojrzenia na wyzwania duszpasterskie dotyczące współczesnej rodziny. Pokreślił potrzebę zaznajomienia się z jej obecną, dość trudną kondycją. W jego opinii, warto korzystać z doświadczenia diecezjalnych duszpasterzy oraz doradców życia rodzinnego, bowiem są oni „zanurzeni w tej problematyce nie tylko od strony teoretycznej, ale dzięki codziennej pracy w swoich diecezjach potrafią na bieżąco reagować na niebezpieczeństwa”.

Temat spotkania wynikł z analizy odpowiedzi udzielonych w związku z ankietą na temat rodziny zaproponowaną Kościołom w poszczególnych krajach przez papieża Franciszka. Ankieta stanowi jeden z instrumentów przygotowujących jesienny Synod Biskupów o rodzinie.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że problem konkubinatu jest o tyle niepokojący, iż znajduje coraz większe poparcie nie tylko wśród młodych, ale i wśród rodziców i społeczeństwa.

Potwierdzają to ogólnopolskie badania socjologiczne oraz opinii publicznej. Wyniki analiz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił ks. dr Wojciech Sadłoń.

Wynika z nich, że w niewielki sposób, ale systematycznie w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrósł odsetek Polaków żyjących w konkubinacie. Przekonanie, że ślub nie jest potrzebny do wspólnego życia i założenia rodziny w 1991 r. deklarowało 2,7 proc., w 1998 – 3,8 proc., a w 2012 – już 8,8 proc. obywateli.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego, w tym dwa ostatnie powszechne spisy ludności, refleksje księży po wizytach kolędowych oraz opinie osób prowadzących katechezy przedmałzeńskie potwierdzają fakt, że wiele osób mieszka ze sobą i współżyje poza związkiem małżeńskim.

Ks. dr Sadłoń podkreślił, że zjawisko konkubinatu należy rozpatrywać w szerszym kontekście społeczno-religijnym, do którego zaliczył się m.in. stosunek Polaków do etyki małżeńskiej (w tym do seksu przedmałżeńskiego, antykoncepcji i aborcji) oraz ich deklaracji na temat wiary i praktyk religijnych.

[Na podstawie serwisu informacyjnego: eKAI (lk/ br) – 20.05.2014 r.; „Idziemy” – 19.05.2014 r.; http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/9298]