VII Metropolitalne Święto Rodziny

Opublikowano: 23 maja 2014 r.

Odbywa się ono już po raz 7. W ramach święta w diecezjach katowickiej, gliwickiej i opolskiej przy współpracy Kościoła (Księży biskupów, kapłanów, wspólnot) i samorządów organizowane są uroczystości, imprezy, sympozja, festyny, zabawy itp. mające na celu promowanie rodziny i wspieranie jej w różnych obszarach.

Idea Święta zrodziła się podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z Metropolitą Górnośląskim Arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu w 2007 r., w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wtedy, przy grobie Św. Jana Pawła II, Małgorzata Manka-Szulik wraz ze Śp. Krystyną Bochenek zainaugurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń rozwija się i trwa do dziś”.

Więcej na stronie: www.swieto-rodziny.pl