Kongres Rodziny. Miłość i życie

Opublikowano: 10 czerwca 2014 r.

Już po raz kolejny w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Rodziny. W tym roku poświęcony będzie małżeństwie i rodzinie w budowaniu cywilizacji miłości. Zapraszamy w dniach 20-22 marca do auli Schumana na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodziny współorganizowanym m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jako prelegenci wystąpią wybitni i zasłużeni specjaliści zajmujący się: problematyką rodzinną, między innymi: Ks. Abp Henryk Hoser SAC, prof. KUL Dorota Kornas-Biela, dr Jacek Pulikowski czy ks. dr Marek Dziewiecki.

Szczegółowy program Kongresu znajduję się tutaj: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/KONGRES2015.pdf

Wszyscy uczestnicy proszeni są o dokonanie rejestracji poprzez zgłoszenie swojego udziału w Kongresie. Karta zgłoszeniowa i warunki uczestnictwa podane są na stronie z programem Kongresu: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/aktualnosci.html