Rekolekcje ze Świętą Rodziną dla rodzin

Opublikowano: 26 stycznia 2015 r.


ks. Adam Józef Sobczyk MSF, Rekolekcje ze Świętą Rodziną dla rodzin

Dzisiejsza rodzina potrzebuje duchowego wsparcia, modlitwy, chwili przemyśleń i refleksji nad własnym życiem. Ona jest przecież „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, „szkołą cnót społecznych”, „domowym Kościołem”. Szuka wzorca, w który mogłaby się wpatrywać od którego mogłaby się uczyć, a ponadto liczyć na wsparcie i opiekę. Takim wzorcem jest Święta Rodzina z Nazaretu. (Fragment Wstępu)

Książka składa się z dwóch części: refleksji dotyczących życia Świętej Rodziny oraz kilkunastu rozważań na temat naśladowania jej cnót.


ks. Adam Józef Sobczyk MSF, Rekolekcje ze Świętą Rodziną dla Rodzin. Bernardinum. Pelplin 2009

Autor zaprasza rodziny i jej poszczególnych członków do pochylenia się nad tajemnicą życia oraz sposobami naśladowania Rodziny Świętej w dzisiejszym świecie.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy kontemplacji tajemnic życia Świętej Rodziny. Zawiera ona 6 tematów, których celem jest przybliżenie misterium życia Rodziny Jezusa. Ich zadaniem jest również wprowadzenie do drugiej części – 12 tematów dotyczących naśladowania cnót Świętej Rodziny. Ta druga część ma pomóc czytelnikom lepiej odwzorowywać cnoty Świętej Rodziny w ich życiu.

Książka ma charakter rekolekcyjny – prowadzi do przeżycia spotkania z osobami Świętej Rodziny i zaczerpnięcia Jej ducha. Każde rozważanie składa się z trzech części: wprowadzenia egzystencjalnego i postawienia problemu, przykładu Świętej Rodziny oraz wniosków do realizacji dla współczesnej rodziny. Rozważanie zakończone jest postawieniem konkretnych pytań, odnoszących się do życia rodzinnego. Podsumowaniem każdego tematu jest modlitwa.

Pozycja została napisana na prośbę Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Ma być pomocą dla członków Stowarzyszenia w pogłębianiu ich duchowości, ale skorzystać z niej mogą również inne osoby zainteresowane poznaniem, a w efekcie naśladowaniem stylu życia Świętej Rodziny. Książka może być też cenną pomocą dla duszpasterzy w przygotowaniu kazań lub konferencji dla rodzin.