Twoje Dziecko. Wielka Sprawa

Opublikowano: 26 stycznia 2015 r.

Poznańska Akcja Informacyjna pod hasłem TWOJE DZIECKO – WAŻNA SPRAWA. Cel Akcji_ przypomnienie, że rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami, a rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem do zapewnienie wychowania seksualnego, uświadomienie rodziców o zagrożeniach związanych z nieodpowiednią edukacją seksualną w tym równością, wsparcie ich wiedzą na temat procesu wychowania i zmotywowanie do większej aktywności, by swoim zaangażowaniem mieli realny wpływ na kształtowanie swoich dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

więcej informacji na stronie: www.twojedzieckowielkasprawa.pl