Lublin: Konferencja nt. „Wielcy Obrońcy Życia”

Opublikowano: 23 lutego 2015 r.

W poniedziałek (23.03), w Auli Kard. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia. Spotkanie, nt. „Wielcy Obrońcy Życia”, jest organizowane z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia.

Wydarzenie zgromadzi prelegentów z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Białorusi, Niemiec, Austrii, Anglii, Włoch, Izraela i Polski. Wykłady będą dotyczyły obrony życia m.in. w aspektach religijnym, historycznym i geograficznym. Naukowcy zabiorą też głos na temat ochrony życia w poszczególnych krajach.

Po zakończeniu konferencji planowane jest spotkanie Polskiego Towarzystwa Familiologicznego.

 

VI Międzynarodowa Konferencja Imienia Ks. Prof. Tadeusza Stycznia

Organizowana z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

Na temat:

Wielcy Obrońcy Życia

KUL, Lublin, poniedziałek 23 marca 2015 roku

Al. Racławickie 14, I piętro, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.00 – Rejestracja uczestników, odbiór materiałów, kolejka do szatni, zakup książek, zajmowanie miejsc w auli

9.45 – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI – Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL – Prorektor ds. Studenckich

10.00 – OCHRONA ŻYCIA W POLSCE I NA ŚWIECIE: KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II – Dr Marek Czachorowski Lublin

10.30 – BOHATERSKIE OBROŃCZYNIE ŻYCIA W AUSCHWITZ-BIRKENAU– Dr inż. Antoni Zięba PSOŻC Kraków

11.00 – ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA W PRACY GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO – Prof. dr hab. Bogdan Chazan, UJK Kielce

11.30 – ODDANY ŻYCIU KAPŁAN I ETYK KS. PROF. TADEUSZ STYCZEŃ – Dr Cezary Ritter KUL Lublin

12.00 – Modlitwa Anioł Pański – Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń – Dyrektor INoRiPS KUL Lublin

 
Sesja plakatowa: Obrońcy życia w innych krajach i ich działania na rzecz obrony życia

* UKRAIŃSCY OBROŃCY ŻYCIA – Doc. dr Oksana Martsynyak-Dorosh, Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem, Instytut Lwowski. Ukraina, Mgr Julia Sak, -KUL – Lublin,

* LITEWSCY OBROŃCY ŻYCIA  – Prof. dr. Birute Obeleniene, lic. Juste Milusauskiene,  Vytauto Didziojo Universitetas, Kowno, Litwa.

* IZRAELSCY OBROŃCY ŻYCIA – Mgr Sandy Shoshani, National Director of Be’ad Chaim, Izrael.

* BIAŁORUSCY OBROŃCY ŻYCIA – Dr Władysław Wołochowicz Instytut Katechetyczny Baranowice Białoruś.

* ANGIELSCY OBROŃCY ŻYCIA – Mgr Maria McKinnon Wielka Brytania, Mgr lic. Magdalena Lemieszek doktorantka KUL,

* SŁOWACCY OBROŃCY ŻYCIA – Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku/Teologická fakulta v Košiciach/Katedra spoločenských vied, Słowacja, Dr Katarzyna Zielińska-Król, KUL.

* WŁOSCY OBROŃCY ŻYCIA – Dr Francesca Romana Poleggi- dyrektor wydawniczy miesięcznika Notizie Pro Vita – Włochy.

* AUSTRIACCY OBROŃCY ŻYCIA – Mgr Grzegorz Orłowski MOPR Lublin,  Klara Broucek Leopold Franzens-Universität Innsbruck – Austria,

* NIEMIECCY OBROŃCY ŻYCIA – Ks. doc. Dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katolicki Uniwersytet Eichstaett- Ingolstadt, Niemcy.

12.30 – TROSKA O ŻYCIE W POSŁUDZE TERESY STRZEMBOSZ  – Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Lublin.

13.00 – ARCYBISKUP KAZIMIERZ MAJDAŃSKI – WIĘZIEŃ DACHAU I ZAŁOŻYCIEL INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINą – Ks. dr Krzysztof Wolski – UKSW Warszawa.

13.30 – SŁUŻBA ŻYCIU REALIZOWANA PRZEZ WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO – Mgr lic. Agnieszka Dowejko – Instytut Świętej Rodziny. Łomianki.

14.00 – OBRONA ŻYCIA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KS. JANA ZIEI – Mgr lic. Maria Jolanta Wołochowicz i Mgr lic. Piotr Wołochowicz doktoranci KUL, Misja Służby Rodzinie – Warszawa.

15.30 SPOTKANIE  POLSKIEGO   TOWARZYSTWA   FAMILIOLOGICZNEGO