20 kwietnia 2015 r. zmarł ks. prałat Bolesław Stefaniak Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Kaliskiej

Opublikowano: 22 kwietnia 2015 r.

Ksiądz prałat Bolesław Stefaniak w swojej pracy duszpasterskiej w szczególny sposób przyczynił się do ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, poprzez pełnienie obowiązków Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin najpierw w diecezji włocławskiej, a od roku 1992 w diecezji kaliskiej.

Ksiądz prałat powołany do tej funkcji przez księdza biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę stworzył struktury Duszpasterstwa Rodzin w diecezji kaliskiej. Z jego inicjatyw powołano 70 Parafialnych Poradni Rodzinnych, w których do dnia dzisiejszego pracuje 80 doradców . Troszczył się o właściwe przygotowanie merytoryczne i formację doradców życia rodzinnego oraz o prawidłowe funkcjonowanie poradni rodzinnych w diecezji.
Opracował i ujednolicił program duszpasterstwa rodzin w diecezji kaliskiej.
Pełnił obowiązki dyrektora Studium Życia Rodzinnego, które ukończyło 60 osób uzyskując przygotowanie do pełnienia funkcji Doradcy Życia Rodzinnego.
Z inicjatywy księdza Biskupa Napierały, ksiądz Bolesław kierował działalnością Diecezjalnego Zespołu dla Spraw Obrony Życia „Pro familia”. Stworzył Centrum Pro Familia, które udziela wszechstronnej pomocy rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom oczekującym dziecka oraz małżeństwo w kryzysie.
Był organizatorem Diecezjalnych Dni Świętości Życia oraz towarzyszącym tym dniom konkursom promującym wartość rodziny.
Z inicjatywy księdza prałata Bolesława Stefaniaka został przygotowany i wdrożony program obejmujący przygotowanie młodzieży do życia w małżeństwie i w rodzinie poprzez katechezę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczył Komisji Duszpasterstwa Rodzin. Z wielką troską dbał o rodzinę i poczęte życie. W swojej posłudze na rzecz rodziny kierował się słowami św. Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” Powtarzając te słowa podkreślał : tylko od rodziny zależy jaka będzie nasza Polska.
 
 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 kwietnia o godz. 11.00 w parafii św. Gotarda w Kaliszu