Abp Gądecki: Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb nie tylko dla Kościoła, ale i dla społeczeństwa

Opublikowano: 20 kwietnia 2015 r.

„Cała droga życia małżeńskiego i rodzinnego jest mozolnym odkrywaniem tego, że Bóg z miłości stworzył człowieka do istnienia a jednocześnie powołał go do miłości. Odkrywaniem tego, że miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Odkrywaniem tego, że Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę” – przypomniał abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. sprawowanej dla członków Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE).

Przewodniczący Episkopatu mówił też o tym, że płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się do fizycznego rodzenia dzieci, ale potrzeba zaangażowania społecznego. „Dlatego rodziny — pojedyncze czy też połączone w związki — mogą i powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej, zwłaszcza dla ubogich, a w każdym razie na rzecz tych osób i sytuacji, do których nie są w stanie dotrzeć organizacje dobroczynne i opiekuńcze powołane przez władze publiczne” – tłumaczył. Arcybiskup zaznaczył również, że rodziny powinny „zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły”.

Arcybiskup Gądecki wskazał też na rolę świadectwa. Jak podkreślił: „Zdrowa rodzina chrześcijańska staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu”. Działalność misyjna może być rozwijana już wewnątrz rodziny, gdy któryś z jej członków nie wierzy lub nie praktykuje konsekwentnie.

„Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb nie tylko dla Kościoła, ale i dla społeczeństwa” – mówił abp Gądecki. Przewodniczący Episkopatu podkreślił też, że „tak jak choroba całego organizmu zaczyna się od zaburzeń w funkcjonowaniu małej komórki, tak choroba narodu, państwa, zaczyna się od choroby najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina”.

Arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. dla członków FAFCE w piątek, 17 kwietnia, w kościele św. Stanisława na Żoliborzu (w kaplicy Franciszka).

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) powstała w 1997 roku. Podejmuje działania na szczeblu europejskim na rzecz uznania i docenienia wartości rodziny i jej miejsca w społeczeństwie. FAFCE zrzesza przedstawicieli 15 krajów. Z Polski do FAFCE należy Przymierze Rodzin, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.