O małżeństwie i rodzinie

Opublikowano: 30 kwietnia 2015 r.
Kiedy bronimy prawa do życia, czynimy to także po to, aby od poczęcia do naturalnego kresu było ono życiem godnym, które nie zna plag głodu i nędzy, przemocy i prześladowania —pisze o tym Ojciec Święty w liście do kard. Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Franciszek o roli kobiet we współczesnym świecie: „Geniusz kobiecy z jego wrażliwością na ludzkie potrzeby”

 

 

Rodzice mają pełne prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci – podkreślał w czasie katechezy Ojciec Święty Franciszek. Stanowczo przeciwstawił się także próbom odbierania rodzicom należnych ich praw.

Papież: Rodzice nie mogą wykluczać się z wychowania dzieci

Rodzice muszę się ponownie w pełni zaangażować w wychowanie swych dzieci. Muszą powrócić z edukacyjnego wygnania, na które udali się za radą rzekomych ekspertów – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił wychowaniu dzieci, odnosząc się do mądrościowej reguły wyrażonej przez św. Pawła: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.

Audiencja ogólna: o podstawowej roli wychowawczej rodziców

O kluczowej roli, jaką w życiu małżeńskim i rodzinnym odgrywają trzy słowa: „czy mogę?”, „dziękuję”, „przepraszam” – mówił papież podczas audiencji ogólnej. Słuchało go dziś na placu św. Piotra około 25 tysięcy wiernych. „Czy mogę?”, „dziękuję”, „przepraszam”, Ojciec święty zauważył, że te trzy zwroty otwierają drogę do dobrego życia w rodzinie. Zawierają one siłę, by chronić dom, także kiedy jest wiele trudności i prób. Natomiast ich brak stopniowo otwiera szczeliny, które mogą sprawić nawet jego upadek. Papież przestrzegł…

„Czy mogę?”, „dziękuję”, „przepraszam”

O pięknie sakramentu małżeństwa i jego podstawowym znaczeniu dla Kościoła mówił papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty zaznaczył, że choć budynek kościelny jest miejscem, w którym zawierane jest małżeństwo, to sakrament ten ma też podstawowe znaczenie dla wspólnoty wierzących, budując Kościół. „Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary i miłości: świadczy o męstwie wiary w piękno stwórczego aktu Boga i życiu tą miłością, która pobudza, by iść zawsze dalej…”

Sakramentalne małżeństwo świadczy o męstwie

Do wspierania małżeństwa, opartego na wiernej miłości męża i żony, a zarazem zwalczania wszelkich nierówności między nimi, zaapelował Franciszek podczas audiencji ogólnej 29 kwietnia. Zachęcił do głębokiej refleksji nad przyczynami spadku liczby małżeństw i podkreślił znaczenie świadectwa poszczególnych rodzin. Jego słów na Placu św. Piotra w Watykanie wysłuchało około 20 tys. wiernych.

Franciszek wzywa do wspierania małżeństwa, opartego na równości męża i żony

„Najbardziej przekonującym świadectwem błogosławieństwa małżeństwa chrześcijańskiego jest dobre życie chrześcijańskich małżonków i rodziny. Nie ma lepszego sposobu, aby wyrazić piękno tego sakramentu! Małżeństwo uświęcone przez Boga strzeże tej więzi między mężczyzną a kobietą, którą Bóg pobłogosławił od stworzenia świata”.

Arcydziełem społeczeństwa jest rodzina. Katecheza Papieża wygłoszona podczas audiencji ogólnej w Watykanie

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Kochani, dziękujemy dziś Bogu za świadectwo tak wielu małżeństw, które na całym świecie, ufając łasce Pana i mocy wzajemnej miłości, trwają w sakramentalnej jedności małżeńskiej. Wsp ierajmy modlitwą, radą i pomocą narzeczonych, aby mieli odwagę podjąć ryzyko tworzenia nierozerwalnego związku i z Bożym błogosławieństwem budować szczęśliwe rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” .

Papież do Polaków o miłości małżeńskiej

Mężczyzna i kobieta, którzy się kochają, to prawdziwe zwieńczenie boskiego dzieła stworzenia. Mówił o tym Papież podczas audiencji ogólnej. Katechezę Franciszek poświęcił chrześcijańskiemu małżeństwu, wychodząc od ewangelicznej sceny godów w Kanie Galilejskiej. Zaznaczył, że nadal ma być ono świętowaniem odnawiającym się przez całe życie małżonków. Tymczasem wielu współczesnych ze ślubu rezygnuje.

Papież na audiencji ogólnej o pieknie małżeństwa jako dziele stworzenia

Przed szerzeniem się nieufności wobec przymierza między mężczyzną a kobietą, zdolnego zarazem do udoskonalenia intymności komunii, jak i strzeżenia godności różnicy przestrzegł Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Papież zaapelował też o przywrócenie czci małżeństwu i rodzinie. Jego słów wysłuchało na placu św. Piotra około 25 tys. wiernych.

Franciszek apeluje o przywrócenie czci małżeństwu i rodzinie

„Cała droga życia małżeńskiego i rodzinnego jest mozolnym odkrywaniem tego, że Bóg z miłości stworzył człowieka do istnienia a jednocześnie powołał go do miłości. Odkrywaniem tego, że miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Odkrywaniem tego, że Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę”.

Abp Gądecki: Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb nie tylko dla Kościoła, ale i dla społeczeństwa

Staję na progu waszego domu, by powiedzieć Wam o wydarzeniu, które – jak wiadomo – będzie miało miejsce w październiku w Watykanie. Chodzi o Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zwołane, by dyskutować na temat: „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Kościół bowiem jest dziś powołany do głoszenia Ewangelii…

List Papieża Franciszka do Rodzin