„Zbudujemy dom na Skale”. Rekolekcje wakacyjne dla małżeństw i rodzin

Opublikowano: 7 kwietnia 2015 r.

TEMAT: :”Zbudujemy dom na Skale” – rekolekcje z elementami warsztatów

TERMIN:10 – 19 sierpień 2015r.

Rozpoczynamy 10 sierpnia Mszą św. o godz. 17:00, kończymy 19 sierpnia obiadem o godz. 13:00

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich, im Kleryka Roberta Gucwy SMA, Śmigowskie 110, 33-350 Piwniczna Zdrój

UCZESTNICY: Małżeństwa sakramentalne (oczywiście z dziećmi jeśli są:)

KONTAKT:Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, tel. 507389948,

ZGŁOSZENIA: Wypełnij formularz

email: biuro@dorodzin.pl
 
Nie ma lepszego planu na rodzinę, niż plan Stwórcy, który wskazuje jako jedyny trwały fundament dla domu – Skałę czyli Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy pomóc Wam w dokonaniu inwentaryzacji dotychczasowych robót aby można było, rozeznać na jakim etapie budowy domu jesteście i czy aby prace nie stanęły w martwym punkcie. Dom niezamieszkały, lub taki do którego nie chce się wracać, zapewne wymaga zmian, które są możliwe do realizacji jeśli podejmiecie właściwe decyzje i właściwie zainwestujecie w kolejnych latach swojego małżeństwa.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 21-27)

Szczegółowe informacje: /www.dorodzin.pl/rekolekcje/310-rekolekcje-dla-rodzin-2015.html