Bydgoszcz: konferencja „Internet w Rodzinie, zagrożenia czy szansa na rozwój”

Opublikowano: 7 maja 2015 r.

„Internet w Rodzinie, zagrożenia czy szansa na rozwój” – to temat międzynarodowej konferencji, która rozpoczęła się w Bydgoszczy. W gmachu Opery Nova dyskutują specjaliści z zakresu mediów, a cały program został wbogacony specjalnym panelem dla młodzieży studenckiej i licealnej.

Spotkanie dotyczące etyki w mediach odbywa się już po raz siódmy. – Nie bez znaczenia dla funkcjonowania współczesnej rodziny pozostają takie zjawiska, jak proces globalizacji oraz dynamiczny rozwój nauki i techniki powodujący zmiany w systemie wartości, kreujący przy tym nowe potrzeby człowieka, wymuszając nową jakość życia jednostki i funkcjonowania rodziny – powiedział ks. dr Mariusz Kuciński.

Pomysłodawca cyklu konferencji przypomniał, że papież Franciszek jako temat swojego przesłania na Dzień Środków Społecznego Przekazu – wybrał w tym roku hasło: „Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Ojciec Święty zaznaczył, że tematyka ta związana jest z tym, czym aktualnie żyje Kościół i świat, znajdując się między dwoma synodami poświęconymi rodzinie.

Jak zauważył ks. dr Kuciński, Franciszek podkreślił, że rodzina jest modelem wszelkiej komunikacji. Odnosząc się do nowych mediów, zaznaczył, że mogą one także utrudniać komunikację w rodzinie. – Celem naszej międzynarodowej konferencji jest zachęta do refleksji nad związkami pomiędzy różnymi wymiarami funkcjonowania rodziny a oddziaływaniem mediów na jednostkę, jej styl życia i na procesy, które zachodzą w życiu rodziny. Będziemy sobie stawiać pytania: Czy media zmieniały i zmieniają rodzinę? Jak, w jaki sposób, dlaczego i po co? – dodał.

Wśród prelegentów, którzy prezentują swoje wykłady, znaleźli się m.in.: sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu ks. prałat Giuseppe Scotti, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Przemysław Drąg, o. Lech Rynkiewicz SJ z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i dr Elżbieta Okońska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz „Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa”.

Drugą i trzecią część konferencji będą stanowiły panele dla młodzieży licealnej oraz studenckiej w postaci prezentacji, filmów, przedstawień teatralnych, dyskusji i zadań animacyjnych. – W Internecie spotykamy wielość zagadnień i pojęć, a także najróżnorodniejszych sposobów podchodzenia do rodziny. Znajdziemy tam wiele myśli, które na rodzinę wpływają wręcz destrukcyjnie, ale i wydarzeń, które ją budują – zauważył biskup bydgoski Jan Tyrawa.

Według biskupa, w tym kontekście jawi się pytanie o krytyczny sposób podejścia do Internetu np. przez młodzież. – Na ile korzystający z sieci potrafią zauważać kryteria wskazujące na to, co wolno, a czego nie powinni