Rodzice nie mogą wykluczać się z wychowania dzieci

Opublikowano: 20 maja 2015 r.

Rodzice mają pełne prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci – podkreślał w czasie katechezy Ojciec Święty Franciszek. Stanowczo przeciwstawił się także próbom odbierania rodzicom należnych ich praw.

Jednym z fundamentalnych zadań wspólnoty rodzinnej jest wychowanie dzieci, tak, aby dojrzewały one w odpowiedzialności za siebie i innych. Niestety, zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie dziś, kiedy kontakt dziecka z rodzicem zdaje się być coraz częściej zakłócany.

– Namnożyło się sporo tzw. „ekspertów”, którzy zajęli miejsce rodziców, nawet w najbardziej intymnych aspektach edukacji. Wiedzą oni wszystko o życiu emocjonalnym, osobowości i jej rozwoju, ich prawach i obowiązkach, znają cele, motywacje, techniki. A rodzice muszą tylko słuchać, uczyć się i dostosowywać. Pozbawieni swojej roli, często stają się zbytnio zaniepokojeni i zaborczy o swoje dzieci, aż do tego stopnia, by ich nigdy nie korygować. Mają tendencję do powierzania ich coraz bardziej „ekspertom”, nawet w kwestiach najbardziej wrażliwych i osobistych życia, sami stawiając się w kącie. W ten sposób grozi dziś rodzicom, że wykluczą siebie z życia swoich dzieci. Jest to niezwykle niebezpieczne – stwierdził papież Franciszek.

Takie podejście – jak zaznaczył papież – nie jest dobre i trzeba je jak najszybciej zmienić. Jednocześnie zaapelował do całej wspólnoty chrześcijańskiej o zaangażowanie się w misję wychowawczą młodego pokolenia.

– Pragnąłbym, aby Pan obdarzył rodziny chrześcijańskie wiarą, wolnością i odwagą niezbędnymi dla ich misji. Jeśli wychowanie rodzinne odnajdzie dumę ze swego protagonizmu, to wiele rzeczy dla niepewnych rodziców i rozczarowanych dzieci zmieni się na lepsze. Nadszedł czas, aby ojcowie i matki powrócili ze swego wygnania, bo sami wygnali siebie z wpływu na wychowanie dzieci, aby powrócili ze swego wygnania i w pełni podjęli swoją rolę edukacyjną – podkreślił Ojciec Święty.

źródło: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/papiez-rodzice-nie-moga-wykluczac-sie-z-wychowania-dzieci/