Rodziny razem - akcja Caritas

Opublikowano: 25 maja 2015 r.

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. zapraszamy Caritas w Polsce do przeżycia Tygodnia Rodziny, który przebiega on pod hasłem: Rodziny razem.

Tydzień Rodziny włączony jest do obchodów Roku Caritas i rozpoczyna się w Dzień Matki obchodzony w Polsce 26 maja i trwa przez kolejne dni do Dnia Dziecka.

Obchody Tygodnia Rodziny podejmują pomysł ponownego zebrania doświadczeń Caritas w działaniach na rzecz matek, ojców i dzieci. Przy okazji tych dni proponuje się połączenie w jedną ideę różnorodne działania grup charytatywnych i placówek Caritas na rzecz rodzin oraz osób potrzebujących m.in. pikników rodzinnych i festynów.

Przez cały tydzień poszczególne parafie, grupy charytatywne i indywidualne osoby mogą rozważać zaproponowany program duchowy, który przygotowała Caritas Polska.

Celem Tygodnia Rodziny jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby dzieci, które w rodzinie powinny znaleźć miejsce szczęśliwego dzieciństwa a ponadto aby rodzina mogła cieszyć się koniecznym wsparciem do wypełnienia swoich zadań. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat codziennej troski o rodziny oraz służą także prezentacji pracy, jaką Caritas wykonuje dla rodzin, są równocześnie zachętą do aktywnego włączania się w dzieła konkretne dzieła miłosierdzia.

Dr Małgorzata Zielonka w rozważaniach przygotowanych na Tydzień Rodziny przypomina głos ojca Świętego: „W 2013 roku papież Franciszek przemawiając do Papieskiej Rady ds. Rodziny podkreślił, że rodzina jest „wspólnotą życia” i „komunią osób”, która ma swoją wartość autonomiczną. Rodzina jest naturalnym centrum życia, to w niej uczymy się kochać. Składa się ona z „osób, które kochają, dialogują, poświęcają się dla innych i bronią życia, szczególnie najbardziej kruchego i słabego”. Rodzina jest motorem świata i historii. Jak zaznaczył Franciszek, w rodzinie każdy z nas buduje swoją osobowość, wzrastając z mamą i tatą, z rodzeństwem, oddychając domowym ciepłem. „Rodzina jest miejscem, gdzie otrzymujemy imię, jest miejscem uczuć, przestrzenią zażyłości, gdzie człowiek uczy się sztuki dialogu i komunikacji międzyosobowej”.

 

więcej na stronie:http://www.caritas.pl/tydzien-rodziny-26-maja-1-czerwca-pod-haslem-rodziny-razem/