Bp Tyrawa: rodzicielstwo to współpraca z Bogiem

Opublikowano: 7 czerwca 2015 r.

„Rodzicielstwo to uprzywilejowana rola bycia współpracownikiem samego Boga” – powiedział biskup Jan Tyrawa. Przewodniczył on w bydgoskiej katedrze Eucharystii z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bp Tyrawa przypomniał, że już w latach 60. ubiegłego stulecia, kiedy Karol Wojtyła był biskupem, jako etyk zwrócił uwagę na problem używania tabletki antykoncepcyjnej. – Poprzez tę małą, wydawałoby się nic nieznaczącą pigułkę, dokonało się podwójne przekroczenie granic. Seksualność człowieka oderwana została od prokreacji i miłości – powiedział.

„Dziś po pięćdziesięciu latach od tamtych wydarzeń dostrzegamy narastający proces sekularyzacji, odchodzenia od Boga i zagubienie norm moralnych. Powodem takiego stanu rzeczy nie są jednak jedynie procesy industrializacji i urbanizacji – jak sądzono w latach 70-tych ubiegłego wieku – lecz właśnie nadużywanie seksualności – podkreślił.

Bp Tyrawa wskazywał, że to w tej sferze dochodzi do konfrontacji między chrześcijaństwem a antychrześcijaństwem, Kościołem a antykościołem, Ewangelią a antyewangelią. „Konfrontacja ta wspierana jest przez potężne lobby antykoncepcyjne, aborcyjne i rozwijający się przemysł in vitro, po części jako konsekwencja dwóch pierwszych” – mówił biskup bydgoski.

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II, biskup bydgoski tłumaczył, dlaczego rodzina jest niepowtarzalna i dlaczego staje się szkołą dojrzałego człowieczeństwa. W pierwszej kolejności chodzi o uświęcenie życia. – Rodzicielstwo to uprzywilejowana rola bycia współpracownikiem samego Boga przy rodzeniu się nowego życia. Życie jest darem Boga. Trzeba je chronić – wskazał celebrans.

Zauważył także, że rodzina nie tylko daje społeczeństwu nowych obywateli, ale to właśnie w niej dokonuje się proces socjalizacji człowieka. – Jan Paweł II określił rodzinę pierwszą szkołą tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. Układ wspólnotowo-komunijny w rodzinie ma charakter naturalny – dodał.

W homilii biskup przypomniał również, że Jan Paweł II podkreślał znaczenie rodziny dla wspólnoty ludzi wierzących, określając rodzinę domowym Kościołem. Wskazał także na jeszcze jeden moment godny podkreślenia w nauczaniu papieża – rodzina to podmiot społeczny. – Rodzina jest bytem samym w sobie, bowiem jest czymś więcej niż zwykłą, matematyczną sumą jej członków. Staje się podmiotem prawa i obowiązków, domaga się poszanowania i troski ze strony państwa i innych podmiotów – mówił.

W Mszy św., podczas której modlono się w intencji mieszkańców regionu, uczestniczyli przedstawiciele władz różnych szczebli, duchowni oraz wierni. Spotkanie odbyło się w 16. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Bydgoszczy i Torunia, która miała miejsce 7 czerwca 1999 roku.

źródło: http://ekai.pl/diecezje/bydgoska/x89799/bp-tyrawa-rodzicielstwo-to-wspolpraca-z-bogiem/