Biskup Jan Wątroba na Synodzie w grupie włoskiej

Opublikowano: 12 października 2015 r.

Od kilku dni Synod o rodzinie obraduje w 13 małych grupach językowych. Biskup Jan Wątroba, przewodniczący Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, jako polski delegat bierze udział w pracach grupy włoskiej. Rozmawiano w niej m. in. o zagrożeniach związanych z ideologią gender.

 – W mojej grupie była bardzo ożywiona dyskusja nad jednym z akapitów, który wprawdzie wprost nie nazywa po imieniu ideologii gender, ale traktuje wyzwania, które płyną właśnie z tego kierunku, by z jednej strony nie czynić reklamy dla tej ideologii, a z drugiej strony to jest troska, aby z Synodu popłynął mocny głos do wszystkich, których dotyczy ten problem, aby poczuli się umocnieni przez ojców synodalnych, aby zaznaczyć, nazwać po imieniu, wszystkie niebezpieczeństwa, jakie płyną z tego kierunku. Drugi bardzo mocny sygnał, jaki z tych rozmów dzisiaj płynie, to troska, aby ukazać wszystkie pozytywne wartości, które niesie ze sobą rodzina. Może nawet od tego zacząć. Ukazać piękno rodziny, ukazać ją od strony pozytywnej bardziej niż od negatywnej, bo takie przedstawienie rodziny jest bardzo przygnębiające. Tymczasem trzeba, aby popłynął taki mocny sygnał optymistyczny, pozytywny ze strony Synodu – relacjonuje pierwszy dzień obrad bp Wątroba.

Źródło: Biuletyn Radia Watykańskiego
 

Spotkanie „małej grupy” włoskiej,  drugi od lewej bp Jan Wątroba