Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień

Opublikowano: 26 października 2015 r.

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, DORADCÓW RODZINNYCH

PODYPLOMOWE STUDIUM
RELACJI  INTERPERSONALNYCH  I  PROFILAKTYKI  UZALEŻNIEŃ
na WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW
 ogłasza dodatkowe zapisy
na rok akademicki 2015/2016


Celem Studium jest przygotowanie słuchaczy do wspierania rodziny oraz do integralnie rozumianej pracy na rzecz rodziny.


Studium stwarza możliwość uzyskania uprawnień nauczyciela WDŻ, mediatora pojednawczego oraz profilaktyka uzależnień.

Słuchacze Studium będą więc mieli możliwość uzyskania wiedzy z zakresu psychologii rodziny, uzależnień oraz profilaktyki, a także nabycia kompetencji umożliwiających  różnego typu prace na rzecz rodziny.

Oprócz wykładów prowadzone są warsztaty pozwalające na:
– nabycie i pogłębienie umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, kompetencji w zakresie pomocy w budowaniu poczucia własnej wartości;
– poznanie metod pracy z dorosłymi osobami, które wzrastały w rodzinach dysfunkcyjnych, z osobami doświadczającymi przemocy, uzależnionymi i współuzależnionymi oraz ich rodzinami.

Wymagane dokumenty (podanie, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów – minimum  licencjackich) należy składać na adres Studium.
Adres e-mail: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

PROGRAM STUDIUM

Studia:
Studia trwają cztery semestry.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela).
Koszt – 1400 zł za semestr (z możliwością rozłożenia na miesięczne raty).
Zajęcia odbywają się w gmachu Instytutu Psychologii UKSW przy ul. Wóycickiego.

Sekretariat Podyplomowego Studium
ul Wóycickiego 1/3 blok nr 14, p. 1426
01-938 Warszawa

tel. (22) 569 96 24 (w godzinach urzędowania Sekretariatu)
Sekretariat jest czynny:
wtorki od 9.30 do 13.00
środy od 9.30 do 13.00  oraz w czasie zjazdów.