Echa synodu we Wrocławiu

Opublikowano: 11 listopada 2015 r.

O istocie powołania małżeńskiego, nadziejach i zagrożeniach wobec rodziny, najlepszym prezencie, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom i efektach kulturowego oswojenia zła mówiono podczas sympozjum pt. „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie w świetle XIV Synodu Biskupów” zorganizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin we Wrocławiu na Papieskim Wydziale Teologicznym w sobotę 7 listopada. Spotkanie naukowe poprzedziła Msza św. w katedrze wrocławskiej sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Wydarzenia te inaugurowały kolejny rok pracy duszpasterstwa rodzin w Archidiecezji Wrocławskiej.

Podczas homilii Metropolita Wrocławski przypomniał istotę powołania małżeńskiego, która ma swój początek w stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety oraz o konieczności wzajemnej służby w tym związku. Mężczyzna, oprócz naturalnej tendencji do dominowania, ma budować w sobie postawę służby i odpowiedzialności za żonę i rodzinę, a kobieta ma być służebnicą życia.
Na zakończenie Eucharystii dekanalni duszpasterze rodzin oraz doradcy życia rodzinnego otrzymali z rąk metropolity dekrety powołujące ich do służby rodzinie.
Pierwszy prelegent sympozjum ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, był obecny w Rzymie podczas obrad synodu. Omawiając dokument końcowy, zwrócił uwagę, że duszpasterstwo rodzin nie jest dodatkowym działaniem w parafii, ale podstawową formą duszpasterstwa. Konieczne jest dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa, bo bez niego młodzi nie są w stanie odkryć dóbr, jakie niesie ze sobą małżeństwo. „Kościół musi przypominać wymagania Ewangelii o małżeństwie i rodzinie. Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. Tam, gdzie pojawiają się trudności, szczególnie trzeba pamiętać, że miłość małżonków nie bazuje tylko na ludzkich zdolnościach, ale jest dopełniana przez światło Ducha św.” – podkreślił ks. Drąg.
Dr hab. Mieczysław Guzewicz rozpoczynając wystąpienie dotyczące biblijnego obrazu jedności małżeńskiej, stwierdził, że najlepszym prezentem, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom, jest ich nierozerwalne małżeństwo. Przypomniał, że Bóg stworzył nie tylko pierwsze małżeństwo, ale stwarza każde małżeństwo i nie przestaje się nim interesować – wspiera, pomaga w trudnościach. Porównał moc modlitwy Jezusa za małżeństwo w kryzysie do Jego modlitwy przed męką.
Od różnic między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia rozpoczął swoje wystąpienie prof. Bogdan Chazan. Źródła rozprzestrzeniania się cywilizacji śmierci upatrywał w kulturowym oswojeniu zła. W Polsce w 2014 r. nastąpił bardzo duży wzrost dokonywanych aborcji (legalnych) – we wcześniejszych latach było to ok. 800 rocznie, a w poprzednim aż 1800 dzieci straciło życie.
W sympozjum uczestniczyło ok. 300 osób: ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Wrocławskiej, przedstawicieli rodzin wrocławskich, studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

AD