Jest polskie tłumaczenie dokumentu posynodalnego

Opublikowano: 20 grudnia 2015 r.

XIV Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów nt. „Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym” odbywało się w Rzymie w dniach 4-25 października br. Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku jest efektem trzytygodniowej pracy biskupów, małżeństw i ekspertów z całego świata.
Dokument posynodalny zawiera wiele cennych spostrzeżeń i zaleceń dotyczących rodziny, gdyż oparty jest na wiedzy i doświadczeniu biskupów i rodzin z całego świata. Stanowi jednak głos doradczy dla Papieża – nie ma mocy rozstrzygania trudnych kwestii czy tym bardziej zmiany nauki wiary – może służyć Ojcu św. Franciszkowi jako pomoc w przygotowaniu adhortacji apostolskiej poświęconej małżeństwu i rodzinie w Kościele i świecie współczesnym.
Relacja końcowa składa się z trzech części:

  • Kościół wsłuchujący się w rodzinę.
  • Rodzina w Bożym planie.
  • Misja rodziny.

W I części znaleźć można opis rodziny zarówno w kontekście antropologiczno-kulturowym jak i społeczno-ekonomicznym, analizę sytuacji osób wymagających szczególnej troski oraz roli rodziny w wychowaniu człowieka. II część jest przypomnieniem zbawczego planu Boga wobec mężczyzny i kobiety realizowanego właśnie w rodzinie. III część zawiera konkretne wskazania duszpasterskie, szczególnie dla osób – kapłanów, osób konsekrowanych oraz świeckich – zajmujących się duszpasterstwem rodzin.
Cały tekst można znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl pod linkiem: www.episkopat.pl