Josh McDowell w Polsce

Opublikowano: 7 grudnia 2015 r.

Amerykański ewangelizator, jeden z najpopularniejszych pisarzy  chrześcijańskich, autor wielu książek adresowanych w znacznej części do młodzieży odwiedzi w grudniu Gliwice, Ełk i Warszawę.  Szczegóły dotyczące terminów spotkań i zapisów można znaleźć na stronie www.josh.pl.

5 grudnia (sobota) Gliwice
„Jeszcze wierzą w Mikołaja, ale już nie wierzą w bociana”. O tym, jak rozmawiać w rodzinie o seksie.

6 grudnia (niedziela) Gliwice
„Skąd ta pewność?”  Manuskrypty, apokryfy, zwoje.

9 grudnia (środa) Ełk
„Wrażliwość Rodzica. Czyli jak zbudować trwałe więzi z dziećmi i przekazać im wiarę”. Refleksje nad tym, jak stworzyć znaczącą więź ze swoimi dziećmi.

10 grudnia (czwartek) Ełk
„Love story. O miłości i seksie we właściwym kontekście”. Spotkanie z młodzieżą o tym, czym jest prawdziwa miłość i dlaczego warto czekać ze współżyciem do małżeństwa.

11 grudnia (piątek) Warszawa
„Love story. O miłości i seksie we właściwym kontekście”.
oraz
„Presja seksualna we współczesnej kulturze. Jak sobie z nią radzić?”. Spotkanie z młodzieżą, na którym Josh zachęci młodych do rozważenia argumentów na rzecz chrześcijańskiego poglądu na czystość przedmałżeńską.

12 grudnia (sobota) Warszawa
„Czy można zaufać Biblii?”

13 grudnia (niedziela) Warszawa
„Czy można zaufać Biblii?”

Josh McDowell urodził się w 1939 roku w Michigan. Początkowo uważał się za agnostyka, jednak pod wpływem grupy głęboko wierzących studentów odkrył, że istnieją przekonujące dowody historyczne, przemawiające za chrześcijaństwem. Skutkiem tego odkrycia było głębokie nawrócenie, zawierzenie życia Bogu i doświadczenie przemieniającej mocy Jego miłości. Teraz sam dowodzi wiarygodności Pisma Świętego i prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa. Jest autorem lub współautorem licznych książek krzewiących wiarę chrześcijańską i poruszających tematykę małżeństwa i rodziny oraz kształtowania relacji.

Zaproszenie na spotkanie