Łaska Roku Miłosierdzia

Opublikowano: 7 grudnia 2015 r.

Rok Miłosierdzia to szczególny czas łaski. Papież Franciszek zachęca przede wszystkim do nawrócenia, do odwrócenia się od grzechu, a skierowania ku Bogu, który jest miłością. Podczas ogłoszenia Roku Jubileuszowego Ojciec św. mówił: „Kościół w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. (…) Jest to czas miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki bliskości Boga, aby zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania”.
Rok Miłosierdzia trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.

List biskupa Jana Wątroby, Przewodniczącego Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski skierowany do Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego.

Pobierz plik >>

Bulla Misericordiae vultus ogłaszająca Rok Święty Miłosierdzia.

Zobacz cały tekst >>