Modlitwa Świętego Jana Pawła II za Rodziny

Opublikowano: 6 grudnia 2015 r.


W nawiązaniu do kanonizacji Św. Jana Pawła II oraz III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który z woli Ojca Świętego ma być poświęcony rodzinie, zapraszamy do propagowania i odmawiania w parafiach modlitwy, którą zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II. Podjęte modlitewne inicjatywy w intencjach Synodu prosimy zgłaszać do biura Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na adres: biuro@kodr.pl. Informacje o tych inicjatywach prześlemy do Papieskiej Rady ds. Rodziny.


Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
«narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.