Modlitwa za ofiary handlu ludźmi i jego sprawców

Opublikowano: 4 lutego 2016 r.
Sieć BAKHITA do spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych zaprasza do włączenia się w modlitwę. Zamieńmy noc w moc miłosierdzia – 8 lutego we wspomnienie św. Bakhity o godz. 3.00 w nocy (z niedzieli na poniedziałek) pomódlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia za ofiary handlu ludźmi i jego sprawców.
 
Handel ludźmi jest plagą naszych czasów, zbrodnią, wobec której nie możemy pozostawać obojętni. Szacuje się, że w świecie żyje 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy są zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach, są wykorzystywani seksualnie, przymusza się ich do żebractwa, pozbawia organów. Współcześni niewolnicy żyją w udręczeniu, strachu. Są okradani z życia i szczęścia. Wydaje się, że nic nie możemy zrobić. Przez modlitwę i gest solidarności – bądźmy z nimi.
 
Dlaczego 3. godzina w nocy? Pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła, wyzysku, upokorzeń, których doświadczają ofiary handlu ludźmi. Nocą płyną łzy wstydu, udręczenia, bezsilności, łzy tęsknoty za utraconą wolnością. W nocy toczy się zmaganie i duchowa walka z mocami ciemności. Ale wierzymy, że świat i wszelka władza i moc należą do Boga!
Dlaczego Koronka do Miłosierdzia Bożego? W Roku Miłosierdzia właśnie tą modlitwą otoczmy ofiary handlu ludźmi, których wyzwolenia pragnie Miłosierne Serce Ojca. Módlmy się za oprawców, by otworzyli się na przemieniającą moc i odmienili swoje życie. Módlmy się także za nas, byśmy nie wykorzystywali innych, lecz mieli serca wrażliwe, zdolne poruszyć się na widok krzywdy i nieszczęścia. Bezużyteczne jest otwieranie wszystkich drzwi świętych we wszystkich bazylikach świata, jeśli drzwi naszego serca są zamknięte. (Papież Franciszek)
Więcej o akcji na https://web.facebook.com/siecbakhita oraz https://www.youtube.com/watch?v=GAFJNxQDCPI.