Każde życie jest święte

Opublikowano: 4 kwietnia 2016 r.

Dzień Świętości Zycia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae z 1995 roku: proponuję (…) aby coroczne w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej (nr 85).

W odpowiedzi na apel Papieża 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło w 1998 roku podjęło uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Zycia będzie obchodzony 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku, ze względu na Wielki Tydzień, uroczystość została przeniesiona na 4 kwietnia.

Wierzący w kościołach w całej Polsce modlą się dziś o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dzień Świętości Zycia jest też okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.