Posynodalna adhortacja Franciszka pt. Amoris laetitia

Opublikowano: 8 kwietnia 2016 r.

Papieski dokument pt. „Amoris laetitia” zaprezentowany 8 kwietnia w Watykanie oraz w Warszawie to efekt pracy dwóch synodów o rodzinie. „Radość miłości” szeroko opisuje rzeczywistość powołania małżeńskiego, jego blaski i cienie, potencjał i zagrozenia. Sam Franciszek wyznacza adhortacji dwa główne cele: „Adhortacja ta nabiera szczególnego sensu w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po pierwsze, poniewaz uwazam ją za propozycję dla chrześcijańskich rodzin, która pobudzi je do docenienia darów małzeństwa i rodziny oraz do podtrzymania miłości silnej i pełnej takich wartości jak: wielkoduszność, zaangażowanie, wierność i cierpliwość. Po drugie, ponieważ pragnie ona zachęcić wszystkich, by byli znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie zycie rodzinne nie jest realizowane w sposób doskonały lub nie przebiega w pokoju i radości”.

Papież pisze takze: „Nikt nie moze myśleć, ze osłabienie rodziny jako społeczności naturalnej, opartej na małzeństwie jest czymś, co społeczeństwu przynosi korzyści. Jest wręcz odwrotnie: wyrządza szkodę dojrzewaniu ludzi, kultywowaniu wartości społecznych i rozwojowi etycznemu miast i narodów. Nie dostrzega się juz wyraźnie, ze tylko wyłaczny i nierozerwalny zwiazek między męzczyzną a kobietą realizuje w pełni funkcję społeczną, będąc zaangażowaniem stabilnym i umozliwiającym płodność”.

Dokument do pobrania Adhortacja Amoris Laetitia