Biskupi o rodzinie – parafia pierwszym miejscem towarzyszenia

Opublikowano: 9 czerwca 2016 r.

W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Pośród innych ważnych tematów poruszano problematykę małżeńską i rodzinną.

W komunikacie po zebraniu biskupi napisali m.in.: „Ważnym zagadnieniem podjętym w czasie obrad był sposób wykorzystania w posłudze pastoralnej treści i zaleceń adhortacji apostolskiej Amoris laetitia Papieża Franciszka. Podkreślono, że duszpasterstwo rodzin powinno odbywać się przede wszystkim w parafii, która jest „rodziną rodzin”. Podmiotem tego duszpasterstwa są duchowni, osoby konsekrowane i świeccy, a przede wszystkim same małżeństwa i rodziny, które oprócz przekazu wiedzy i doświadczenia są świadkami tego, w jaki sposób we współczesnym świecie przemieniać rodzinę w Kościół domowy”. 
Poruszono także problem związków niesakramentalnych: „Związki niesakramentalne wymagają z kolei roztropnego towarzyszenia i wsparcia duszpasterskiego tak, by nikt nie poczuł się odrzucony, ale raczej zachęcony do otwarcia na Bożą Miłość. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła także uwagę na konieczność wypracowania całościowego programu, który będzie scalał i kierunkował różne inicjatywy pastoralne związane z troską o małżeństwo i rodzinę”.