Jak chronić dzieci przed pornografią?

Opublikowano: 24 czerwca 2016 r.
Miłość jest piękna, a ciało ludzkie godne szacunku – trudno w to wierzyć, kiedy ma się kontakt z pornografią. Wzrasta liczba osób – również nieletnich – która za pośrednictwem Internetu ma kontakt z pornografią, wzrasta także liczba osób uzależnionych od pornografii.  Jak to się dzieje, że już nie tylko dorośli, ale nastolatkowie i dzieci stają się adresatem uderzających w godność ludzkiej seksualności obrazów? Odpowiedź jest prosta – to największy biznes na świecie, największy, bo najbardziej dochodowy.
 
Jak rodzice mogą chronić dzieci przed pornografią? Praktyczne informacje można znaleźć na stronie www.RodziceChroniaDzieci.pl.
 
Stowarzyszenie Twoja Sprawa przytacza bardzo niepokojące, a wręcz zatrważające dane:
 
„Można bez wątpienia powiedzieć, że w związku z ogólną dostępnością Internetu, od kilku lat rośnie w Polsce pokolenie dzieci, które swojego stosunku do kobiet uczy się od pornobiznesu. Z badań Komisji Europejskiej (Raport EU NET ADB, 2012) wynika, że aż 67,3 proc. ankietowanych polskich nastolatków zetknęło się w Internecie z pornografią.
Z badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, przeprowadzonych jesienią 2012 roku wśród młodzieży gimnazjalnej z 8 województw (N=3287), celowe korzystanie z pornografii w okresie ostatnich 30 dni zadeklarowało 20% dziewczynek i 66% chłopców. Z grupy badanych chłopców 31% wskazało, że celowo korzystało z pornografii 1-5 razy, 21% chłopców wskazało korzystanie 6-30 razy, a aż 14% (co siódmy chłopiec w Polsce!) stwierdziło, że ogląda pornografię średnio przynajmniej raz dziennie (powyżej 30 razy miesięcznie). Prawdopodobnie dane te już się zdezaktualizowały, na niekorzyść naszych dzieci.
Wiele z tych dzieci może być już uzależniona od pornografii. Psychologowie alarmują, że uzależnienia są odnotowywane nawet w przypadku 8-letnich dzieci. Wielu nauczycieli przyznaje też, że powszechność telefonów komórkowych przełożyła się na dostępność ostrej pornografii dla dzieci. W przytaczanym badaniu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, aż 18 proc. młodzieży deklarowało, że głównym źródłem dostępu do pornografii jest Internet w komórce. Warto jednocześnie podkreślić, że same dzieci w badaniach podkreślają, że mają zbyt łatwy dostęp do pornografii. Dzieci chcą, aby zajęli się tym dorośli. W badaniach aż 81 proc. gimnazjalistów wskazało, że dostęp do treści pornograficznych jest dla nich zbyt łatwy”. Źródło: www.twojasprawa.org.pl