O miłosierdziu i przebaczeniu na spotkaniu doradców życia rodzinnego

Opublikowano: 23 czerwca 2016 r.

Miłosierdzie, przebaczenie i pojednanie to główne tematy Ogólnopolskiej Sesji Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Coroczna sesja służąca pogłębieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, która tradycyjnie odbywa się w podwarszawskich Laskach, zgromadziła większość diecezjalnych doradców. 

Podczas czterech dni (16-19 czerwca) zgromadzeni wysłuchali wykładów dotyczących adhortacji posynodalnej papieża Franciszka „Amoris laetitia”, duchowości małżeńskiej, miłosierdzia, przebaczenia i pojednania w rodzinie od strony psychologicznej oraz biblijnej, a także mogli spojrzeć na ludzką płodność oczami NaProTechnology. Prelegenci, którzy przybliżali te kwestie, to m.in. dr hab. prof. UKSW Maria Ryś (psycholog, kierownik Katedry Psychologii Rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW), dr Bożena Bassa (wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, nauczyciel naturalnego planowania rodziny, instruktor Modelu Creightona), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) oraz o. dr hab. Waldemar Linke CP (prowincjał Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, biblista, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie). 

Obecny na spotkaniu bp Jan Wątroba przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP rozmawiał z doradcami o ich codziennej pracy – przygotowaniu młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa i funkcjonowaniu poradni rodzinnych.

Ważną częścią spotkania była modlitwa i zatrzymanie nad słowem Bożym. Ksiądz Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin, prowadził refleksje o wierności Bogu, zaufaniu Jego opatrzności i troski o Jego królestwo budowane już tu na ziemi. 

Spotkanie co roku organizuje Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin działający przy Konferencji Episkopatu Polski.

Poradnictwo rodzinne w Polsce ma ponad 50-letnią tradycję. Jego głównym zadaniem jest szeroko pojęta pomoc rodzinom – małżonkom w odkrywaniu bogactwa ich powołania, w rozpoznawaniu płodności i wychowaniu dzieci, narzeczonym na drodze przygotowania do sakramentu małżeństwa, a także sytuacjach konfliktowych i problemowych poprzez rozmowy, mediacje. Doradcy życia rodzinnego uczą zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, uwrażliwiają na godność osoby od poczęcia do śmierci. Obecnie w Polsce posługuje rodzinom ponad 4 tysiące doradców.