Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

Opublikowano: 6 czerwca 2016 r.
Pod hasłem „Kształtowanie młodego pokolenia – zagrożenia i profilaktyka” w dniach 17 i 18 maja w ośrodku rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej ponad 80 osób ze struktur Duszpasterstwa Rodzin mogło zapoznać się z autorskim programem dla narzeczonych przygotowanym w archidiecezji katowickiej pn. „Ślubuję Ci…”, Programami na Miłość i Życie Fundacji Pomoc Rodzinie oraz planem Światowych Dni Młodzieży. Najdłużej dyskutowaną kwestią były zmiany w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które jest podstawowym dokumentem określającym funkcjonowanie Duszpasterstwa Rodzin w Polsce. Adhortacja papieża Franciszka „Amoris laetitia”, oba synody o rodzinie oraz praktyka duszpasterska pokazują, że Kościół powinien coraz bardziej wychodzić do rodzin. Dobre przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie młodym małżonkom w pierwszych latach po ślubie, otwarcie parafii na wspólnoty i rodziny, które chcą się spotykać i sobie pomagać, a także życzliwość duszpasterzy – to konieczność. 
Jedynie dwa razy do roku możemy się spotkać w tak szerokim gronie. Tym bardziej cenne są dyskusje i wymiana doświadczeń. Papież stwierdza, że przez długi czas w nauczaniu kładziony był nacisk na kwestie doktrynalne, bioetyczne i moralne, a potrzeba zwrócić uwagę na łaskę, umacniać więź małżonków i napełniać ich wspólne życie sensem. Trzeba ukazywać małżeństwo jako dynamiczny proces rozwoju, a nie jako ciężar. W tej kwestii w Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia – mówi ks.  Przemysław Drąg dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
Prelegentami podczas konferencji byli m.in. Teresa Król – wieloletni doradca metodyczny do spraw wychowania do życia w rodzinie, redaktor i współautor podręczników, programów i scenariuszy do zajęć wychowanie do życia w rodzinie, Szymon Grzelak – psycholog, założyciel i Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, współautor programu profilaktycznego dla młodzieży „Archipelag skarbów”, Grzegorz Strzemecki – działacz społeczny, autor książki „Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej”.
 
Wiosenna sesja Duszpasterstwa Rodzin to ogólnopolskie spotkanie członków Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego organizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin mający charakter szkoleniowy i informacyjny. W dniach 17-18 maja 2016 r. odbywała się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach pod Łodzią.