Nowa dykasteria w miejsce Papieskiej Rady ds. Rodziny

Opublikowano: 18 sierpnia 2016 r.
Od 1 września w Watykanie będzie działać Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. W jej skład wejdą obecne papieskie rady ds. świeckich i ds. rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia. Do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją. Pokieruje nią bp Kevin Joseph Farrell dotychczasowy ordynariusz Dallas w Stanach Zjednoczonych. Nominat ma 68 lat i jest urodzonym w Dublinie Irlandczykiem. Ma doktorat z teologii dogmatycznej oraz pastoralnej, studiował również zarządzanie i administrację. Dotychczasowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny abp Paglia obejmie urząd prezesa Papieskiej Akademii „Pro Vita”, został również mianowany wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
W dokumencie ustanawiającym Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia papież Franciszek napisał: „Kościół, troskliwa matka, zawsze, na przestrzeni wieków, troszczył się i otaczał szacunkiem świeckich, rodziny i życie, objawiając miłość miłosiernego Zbawiciela wobec ludzkości”. Ojciec św. podkreśla, że z tego właśnie powodu trzeba zwracać uwagę na to, by dykasterie Kurii Rzymskiej odpowiadały warunkom naszych czasów i były dostosowane do potrzeb Kościoła powszechnego. W sposób szczególny musi to dotyczyć świeckich, rodziny i życia. Potrzebują one wsparcia i pomocy, „(…) by były aktywnymi świadkami Ewangelii w naszych czasach i wyrazem dobroci Odkupiciela”. 
 
Oprac. na podstawie: www.pl.radiovaticana.va