Odeszła dr n. med. Hanna Cerańska-Goszczyńska

Opublikowano: 29 sierpnia 2016 r.
W dniu 18 sierpnia 2016 r. zmarła lekarz pediatra, nauczyciel akademicki i lider organizacji pozarządowych p. Hanna Cerańska-Goszczyńska. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 sierpnia br. w Wilanowie, gdzie spoczęła u boku męża i bliskich.
 
Była wspaniałym lekarzem, nauczycielem akademickim i liderem organizacji pozarządowych, budujących kulturę życia. Przede wszystkim była człowiekiem o wielkim sercu i zaangażowaniu dla dobra rodzin, w promocji ekologii prokreacji, naturalnego rodzenia i karmienia. Tak wspominają ją przyjaciele i współpracownicy. 
 
Wiele lat pracowała jako pediatra w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie zainicjowała pionierską w tamtym czasie edukację środowiska medycznego w dziedzinie naturalnego rozpoznawania płodności. W roku 1989 razem z przyjaciółmi założyła Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, jedyną w Polsce organizację nauczającą tzw. metody angielskiej (objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia). Wielokrotnie powierzano jej funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Po przejściu na emeryturę została prezesem honorowym. Jeżdżąc po całej Polsce zakładała kolejne oddziały PSNNPR, tworząc polską sieć profesjonalnych placówek specjalizujących się w nauczaniu naturalnych metod rozpoznawania płodności. Po powstaniu Human Life International – Europa aktywnie włączyła się w prowadzenie wspólnych szkoleń dla lekarzy i liderów pro-life z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wyszkoliła kilkaset osób z innych krajów i kilkanaście tysięcy Polaków.
 
To ona zaniosła wiedzę o naturalnych metodach rozpoznawania płodności na Wschód. Dzisiaj jej uczniowie sami prowadzą szkolenia, spotykają się z małżeństwami, uczą. Są obecni nie tylko w Polsce, ale w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, Łotwie i Estonii, w Uzbekistanie, Kazachstanie, Kirgizji, na Słowacji i w Mołdawii. To był jej największy wkład w pozytywną wizję rodziny i ochronę ludzkiego życia od poczęcia.
 
Hanna Cerańska-Goszczyńska była zawsze serdeczna, dowcipna, życzliwa, bardzo fachowa i wymagająca nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie. 
 
Oprac. na podstawie www.hli.org.pl.