Papież o godności kobiet

Opublikowano: 2 września 2016 r.

W kolejnej audiencji generalnej w Roku Miłosierdzia papież Franciszek przestrzegł przed uprzedzeniami wobec kobiet i przed nieposzanowaniem ich godności.

W środę 31 sierpnia Ojciec Święty nawiązał do fragmentu biblijnego opisującego uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. Wyjaśnił, że kobieta ta cierpiała nie tylko fizycznie. Ze względu na swą chorobę była uważana za nieczystą i dlatego nie mogła uczestniczyć w liturgiach, pożyciu małżeńskim i normalnych relacjach międzyludzkich. Była wykluczona z życia społecznego. Zdaniem Papieża scena ta pobudza do refleksji nad tym, w jaki sposób bywa postrzegana i przedstawiana kobieta. Wszyscy, również wspólnoty chrześcijańskie, powinni się wystrzegać takiego pojmowania kobiecości, które jest naznaczone uprzedzeniami i uwłacza godności kobiety. „Pod tym względem to właśnie Ewangelie przywracają prawdę i prowadzą do perspektywy wyzwalającej”  – zaznaczył Papież. „Te słowa «ufaj, córko» wyrażają całe miłosierdzie Boga do tej osoby. I do każdej osoby wykluczonej, a ileż razy i my czujemy się wykluczeni z powodu naszych tak licznych grzechów, Pan mówi: «Odwagi, przyjdź, dla Mnie nie jesteś wykluczonym, ufaj, córko, jesteś moją córką, jesteś moim synem». Jest to chwila łaski, przebaczenia, włączenia w życie Jezusa, w życie Kościoła. Jest to czas miłosierdzia. Dziś do każdego z nas grzeszników, wielkich czy małych, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc do wszystkich nas Pan mówi: «Ufaj, przyjdź, nie jesteś już wykluczony, Ja ci przebaczam, Ja cię obejmuję». Takie jest miłosierdzie Boga. Musimy być odważni i pójść do Niego, prosić o wybaczenie naszych grzechów i iść naprzód” – powiedział Franciszek.
 
Źródło www.pl.radiovaticana.va