Wychowujemy wszyscy – VI Tydzień Wychowania

Opublikowano: 1 września 2016 r.

Wraz z nowym rokiem szkolnym nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale też rodzice podejmują trud nauki i wychowania na kolejnych etapach życia swoich dzieci. Kościół w tym czasie (11-17 września) obchodzi VI Tydzień Wychowania pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. 

Z tej okazji księża biskupi wystosowali do wiernych list. Podkreślają w nim, iż nie tylko wychowawcy w szkole, ale każdy musi mieć oczy otwarte i stanowczo reagować, gdy dzieciom dzieje się krzywda związana chociażby z niedożywieniem. W roku miłosierdzia bardzo aktualne jest zaproszenie do praktykowania uczynków miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Zadaniem wychowawcy jest widzieć całego człowieka – jego potrzeby duchowe, psychiczne i fizyczne. Pasterze przypominają również, że „Kochać swych wychowanków, to znaczy także od nich wymagać”. Mądra miłość szuka dobra i nie pozwala na zło. W liście obecny jest też temat uzależnienia dzieci od tabletów czy smartfonów. Biskupi uczulają na to zagrożenie, odwołując się do obrazu z życia: „Znamienny jest widok dziecka, które przyzwyczajone do dotykowych ekranów usiłuje rączką przesuwać ilustracje w oglądanej książce”. Rodzic może i powinien szukać pomocy, jeśli jakiś problem wychowawczy go przerasta. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nic tak nie kształtuje dorastającego człowieka, jak przykład idący od mami i taty, od dorosłych. 
 
Pełna treść listu tutaj
 
Źródło: www.episkopat.pl