Powołano Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego

Opublikowano: 5 października 2016 r.
Biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP powołał z dniem 1 października Agnieszkę Dochniak na stanowisko Krajowej Doradczyni Życia Rodzinnego.
Krajowy Doradca Życia Rodzinnego odpowiada w ramach Duszpasterstwa Rodzin za poradnictwo rodzinne. Do jego zadań należy m.in. wspomaganie Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w ich dokształcaniu i pogłębianiu formacji religijnej. W celu pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń, Krajowy Doradca organizuje co roku trwającą kilka dni Sesję Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego.
Biskup Wątroba w piśmie nominacyjnym przypomniał, że „małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Z tego powodu na wszystkich ludziach i tworzonych przez nich wspólnotach i organizacjach ciąży niezbywalny obowiązek skutecznej troski o powszechną promocję małżeństwa i rodziny oraz chronienia ich przed wszelkimi zagrożeniami”.
Natomiast w liście do osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w nawiązaniu do nominacji napisał: „Podczas ostatniego roku pracy i posługi na rzecz duszpasterstwa rodzin w Polsce pani Agnieszka Dochniak dała się poznać jako sumienna, uprzejma i kompetentna osoba. Dzięki jej poświęceniu nasze spotkania ogólnopolskie zyskują na profesjonalizmie i stają się miejscem spotkania, gdzie każdy czuje się doceniony i zauważony”.
 
Agnieszka  Dochniak ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z nauk o rodzinie na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także w zakresie komunikowania i kreowania wizerunku publicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma doświadczenie w pracy doradcy życia rodzinnego oraz w ramach duszpasterstwa rodzin. Jest nauczycielem naturalnego planowania rodziny – metody objawowo-termicznej prof. Rötzera. Od roku pracuje w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.