Rodzina to mama, tata i dzieci

Opublikowano: 6 października 2016 r.

Trwa zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską w obronie Małżeństwa i Rodziny Mama Tata i Dzieci. Celem jest zebranie w Europie jednego miliona podpisów do 10. grudnia.

Organizatorzy inicjatywy zwracają się do instytucji Unii Europejskiej, domagając się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Od dłuższego czasu można zaobserwować na świecie działania zmierzające do zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. W wielu krajach już uchwalono ustawy w różnym stopniu deformujące prawdę o małżeństwie i nakazujące podobne lub wręcz takie samo traktowanie małżeństw i związków osób tej samej płci. Wiele z tego typu działań podejmowanych jest również przez instytucje UE. 
 
 
Aby zaświadczyć o naturze małżeństwa oraz  zagwarantować poszanowanie suwerennych kompetencji państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, pod koniec ubiegłego roku zarejestrowano EIO Mama Tata i Dzieci (http://www.mumdadandkids.eu/pl). Jej przedmiotem jest przedstawienie Komisji Europejskiej projektu legislacyjnego, który na potrzeby całego prawa europejskiego, definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz potwierdza suwerenne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, zakazując instytucjom unijnym ingerowania w tym zakresie.
 
Inicjatywa ta, poza swym wymiarem formalnym, ma również niezwykle istotny cel, jakim jest mobilizacja opinii publicznej oraz przypomnienie w przestrzeni publicznej prawdy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Pomoże to stawiać tamę działaniom wpływowych mniejszości, dążących do kwestionowania tej prawdy oraz przyczyni się do klarownego wytyczenia granic ingerencji UE w prawo państw członkowskich.
 
W celu organizacji i wspierania inicjatywy w Polsce zawiązał się Komitet Krajowy Inicjatywy w skład którego weszły: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Koordynatorem Komitetu jest pan Jan Urmański (jan.urmanski@mamatataidzieci.pl). 
 
Więcej informacji oraz formularze do zbierania podpisów dostępne na stronie www.mamatataidzieci.pl