Papież apeluje o ratowanie rodziny

Opublikowano: 7 listopada 2016 r.

Podczas inauguracji roku akademickiego w Papieskim Instytucie Jana Pawła II papież Franciszek podkreślał bogactwo różnic między mężczyzną a kobietą i prosił o ratowanie rodziny.

Ze wspólnotą profesorów i studentów Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Ojciec Święty zainaugurował jego nowy rok akademicki – już 35. z kolei.

„Dalekowzroczną intuicję św. Jana Pawła II, który bardzo pragnął utworzenia tej instytucji akademickiej, dziś można jeszcze lepiej uznać i docenić w jej owocności i aktualności. Jego pełne mądrości rozeznawanie znaków czasów przywróciło z mocą uwadze Kościoła i samego społeczeństwa głębię i delikatność więzi, które rodzą się wychodząc od przymierza małżeńskiego mężczyzny i kobiety. Rozwój Instytutu na pięciu kontynentach potwierdza, jak ważna i znacząca jest katolicka forma jego programu” – powiedział papież.

„Umacnianie się kultury, która uwypukla narcystyczny indywidualizm, koncepcja wolności oderwanej od odpowiedzialności za drugiego człowieka, coraz większa obojętność na dobro wspólne, narzucanie ideologii, które wprost atakują rodzinę, jak też coraz większe ubóstwo, zagrażające przyszłości wielu rodzin” – te elementy wskazał papież jako przyczyny kryzysu współczesnej rodziny.

Różnica między mężczyzną a kobietą to „bogactwo” i część planu Bożego – mówił Franciszek. Za „bardzo bulwersujące” uznał to, że obecna mentalność ma tendencję do tego, aby „przekreślić tę różnicę”.

Ojciec Święty zaapelował także o ratowanie w dzisiejszym społeczeństwie małżeństwa i rodziny: „Konieczne jest przyłożyć się z większym entuzjazmem do ratowania – powiedziałbym, niemal do rehabilitacji – tego nadzwyczajnego «wynalazku» Bożego dzieła stworzenia. To ratowanie trzeba wziąć na serio, zarówno w sensie doktrynalnym, jak praktycznym, duszpasterskim i wiążącym się ze świadectwem. Dynamizm relacji między Bogiem, mężczyzną i kobietą oraz ich dziećmi to «złoty klucz», by zrozumieć świat i historię z tym wszystkim, co obejmują. A wreszcie, aby zrozumieć głębię samej miłości Boga”.

 

Źródło www.pl.radiovaticana.va