Sympozjum „Rodzina - fascynujący projekt”

Opublikowano: 17 listopada 2016 r.

O tym, że rodzina nie jest problemem, ale wspólnotą opartą na miłości i zaufaniu, dzięki której rozwija się społeczeństwo, mówiono podczas 39. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbyło się w dniach 14-15 listopada pod hasłem „Rodzina – fascynujący projekt”.

Biskup rzeszowski Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu rozpoczynając spotkanie przypomniał wypowiedź papieża Franciszka ze Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii w 2015 roku o tym, że „rodzina nie jest problemem, z którym nie można sobie poradzić”, ale podstawową komórką każdego społeczeństwa. Przytoczył też dane, z których wynika, ze 80 procent młodych ludzi spełnienie swoim marzeń o szczęściu widzi w małżeństwie i rodzinie. „W przygotowaniu młodych do zbudowania szczęśliwego małżeństwa i rodziny najważniejszą rolę odgrywają swa środowiska: rodzina i Kościół. Pierwszym warunkiem założenia szczęśliwej rodziny jest dobre, właściwe przeżycie dzieciństwa. Kluczowy jest przekaz wiary, dokonujący się w rodzinie. Rodzina, wspólnota ewangelizowana, powinna stawać się ewangelizującą. Nie do przecenienia jest rola kapłana w parafii, który ma służyć rodzinie” – podkreślił duchowny. Przypomniał, że w przymierzu małżeńskim mężczyzna i kobieta odkrywają, że ich relacja nie zakończyła się w momencie wyrażenia zgody małżeńskiej, ale tak naprawdę dopiero się rozpoczęła. Ich wzajemna otwartość na życie prowadzi do zrodzenia i wychowania nowych osób. „Miłość powinna stać się owocna, ponieważ sakrament pozwala na spotkanie dwojga dorosłych osób. Jednak sakrament nie uzupełni w sposób magiczny braków wychowania i doświadczenia miłości w rodzinie” przyznał bp Jan.
 
Biskup płocki dr Piotr Libera stwierdził, że „uczniowie Jezusa” powinni ciągle przypominać o prawdziwej wartości i roli, jaką w Bożym planie ma do spełnienia małżeństwo i rodzina, która jest miejscem ewangelizacji, przyjmowania i wychowywania dzieci. Zdaniem pasterza diecezji płockiej, należy modlić się o „łaskę przejrzenia” dla zagubionego świata, aby nie godził się on na „kolonizację ideologiczną”, wspieraną przez wpływowe kraje. Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że „dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła”.
 
W programie sympozjum znalazło się także świadectwo Anny i Krzysztofa Bugalskich z Załusek koło Płońska w diecezji płockiej, którzy mają dziesięcioro dzieci: pięcioro synów i pięć córek, w wieku od 30 do 9 lat, a także jedną wnuczkę. „Dzieci muszą widzieć miłość małżeńską – zaznaczyli małżonkowie. – Bardzo ważna jest też modlitwa, którą trzeba otaczać dzieci. Wychowanie wciąż trwa. Nie jest proste, ale w tym wszystkim jest Pan Bóg” – wyznali. 
 
Uczestnicy sympozjum mogli także wysłuchać prelekcji dotyczących „blasków i cieni” młodych rodzin ks. dr Przemysława Drąga Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, małżeństwa i rodziny widzianych oczami młodzieży dr Małgorzaty Szyszki z KUL, radzenia sobie z problemem alkoholowym w rodzinie prof. Krzysztofa Wojcieszka z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie oraz świadectwa Elżbiety i Jacka Guzów z Kościoła Domowego.
 
Oprac. na podst. www.ekai.pl i www.gosc.pl