Dziękczynienie za Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

Opublikowano: 29 grudnia 2016 r.

W archidiecezji poznańskiej w święto Świętych Młodzianków dziękowano za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

W kościołach archidiecezji poznańskiej 28 grudnia odprawiono Msze dziękczynne za łaski udzielone przez Boga dzięki modlitwie duchowej adopcji. Jednocześnie tego dnia zakończyły się zobowiązania podjęte 9 miesięcy wcześniej.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na otoczeniu przez okres trwania ciąży modlitwą nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki.
 
„Cieszę się z zaangażowania wielu osób, które odważnie podejmują wysiłek Duchowej Adopcji, wyrażając w ten sposób wiarę w moc modlitwy przy okazji dyskusji nad rozwiązaniami ustawowymi dotyczącymi kwestii życia nienarodzonych – mówi abp Stanisław Gądecki. – Chrześcijanin pamięta, że wprowadzenie określonych zakazów czy nakazów jest zawsze tyko sukcesem połowicznym, ważniejsze jest formowanie sumienia” – powiedział metropolita poznański. 
 
Źródło: www.pl.radiovaticana.va