Święta Rodzina wzorem dla rodzin

Opublikowano: 30 grudnia 2016 r.

Czego Święta Rodzina może nauczyć współczesną rodzinę? Dawania pierwszeństwa Bogu i życiu w komunii ze sobą, nie tracąc indywidualnych cech, które są naszym bogactwem małzonków. 

Jedność w różnorodności. „Wspólnota osób niczego nie niweluje. A ta niepowtarzalna Wspólnota osób zawiera w sobie niepowtarzalne bogactwo osób. Taka jest każda piękna jedność w zamierzonej przez Boga różnorodności. Tak Pan Bóg chciał, tak stworzył. Każdy z nas jest odrębnym światem, każdy z nas jest inny i nie daj Boże, by była w kimkolwiek z nas chęć niwelowania różnic, a zwłaszcza niwelowania różnic poprzez czynienie drugiego człowieka na własny obraz i podobieństwo” (ks. abp Kazimierz Majdański, Łomianki 1986).
 
Dawanie pierwszeństwa Bogu. On jest źródłem miłości i komunii. Maryję, Józefa i Jezusa „łączy umiłowanie i pełnienie woli Bożej. To sprawia w Nich wzajemne podobieństwo. To wytwarza między Nimi niezwykłą więź – communio personarum. Komunię, którą kształtuje Duch Święty” (ks. abp Kazimierz Majdański, Łomianki 2001). Maryja i Józef nigdy nie postawili siebie w centrum, nie byli też centrum wzajemnie dla siebie. Byli dla siebie ważni ze względu na Jezusa. To On był największą miłością Ich życia. Byli wpatrzeni w Niego, skoncentrowani na Nim, dzięki czemu jako małżonkowie patrzyli w jednym kierunku. Każda rodzina może nauczyć się od Nich budowania komunii z Bogiem i wzajemnych relacji, słuchania i  zachowywania Słowa Bożego, także wybaczania sobie nawzajem, ze względu na Niego i na miłość do Niego.
 
* * * 
 
Święto Świętej Rodziny, które Kościół katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, w tegorocznej oktawie Bożego Narodzenia wypada 1 stycznia, kiedy obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym roku święto Świętej Rodziny zostało zatem przeniesione na piątek 30 grudnia.
Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII wieku jako spontaniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. Kult Najświętszej Rodziny zwracał wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego.
 
Święto to zaczęto obchodzić systematycznie w różnych krajach począwszy od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny. 
Źródło: www.episkopat.pl