Abp Depo: rodzina chrześcijańska – miejscem głoszenia Ewangelii

Opublikowano: 20 stycznia 2017 r.

 „Rodzina w Bożym planie zbawienia” – list pasterski abp. Depo na Święto Chrztu Pańskiego. 

Troska o rodziny i odpowiednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa, to główne tematy listu pasterskiego metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, który został odczytany w Święto Chrztu Pańskiego, 8 stycznia, we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie archidiecezji częstochowskiej.
 
Abp Depo przypominając hasło roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście” wskazał wiernym, że „czeka nas zatem wiele zadań na polu głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu”. – Szczególnym adresatem Ewangelii a zarazem miejscem jej głoszenia jest chrześcijańska rodzina – przypomniał abp Depo.
 
Odnosząc się do chrztu, który przyjął Jezus, abp Depo podkreślił, że „postawa Jezusa jest wyrazem uniżenia i pokory Syna Bożego, a także odkupieńczej miłości i solidarności z pogrążonym w grzechu rodzajem ludzkim”. „Jezus objawia się nam jako umiłowany Syn Boży, posłany przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka. Przychodzi otworzyć oczy niewidomym, z zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Nie tylko przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, ale nadal jako zmartwychwstały Pan działa w Kościele w mocy Ducha Świętego”.
 
Metropolita częstochowski wskazał na szczególną obecność w zamyśle Bożym małżeństwa i rodziny. „Objawienie Boga w komunii Trzech Osób przypomina nam prawdę o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest Miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie do miłości oraz wspólnoty. Małżeństwo jest realizacją tego powołania” – napisał metropolita częstochowski. „Jezus Chrystus odnosząc się do pierwotnego planu Boga dotyczącego małżeństwa, nie tylko podkreśla nierozerwalną jedność między mężczyzną a kobietą, ale podnosi związek małżeński do godności sakramentu świętego”.
 
Arcybiskup przypomniał, że „poprzez sakrament małżeństwa, który jest darem dla uświęcenia i zbawienia, Chrystus jest z małżonkami. Daje im moc pójścia za sobą, wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie oraz wzajemnego noszenia swoich ciężarów”.
 
Zwrócił także uwagę, że zgodnie z planem Bożym istnieje nierozerwalny związek między miłością małżeńską a przekazywaniem życia. „Pan Bóg uczynił mężczyznę i kobietę współpracownikami swego dzieła stworzenia, a także narzędziami swojej miłości. Powierza im odpowiedzialność za przyszłość rodziny ludzkiej poprzez przekazywanie życia. Zgodnie z zamysłem Bożym rodzina jest miejscem, gdzie życie się rodzi i otaczane jest troską, a jednym z podstawowych zadań rodziny jest radość i trud wychowania dzieci. W ten sposób zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa” – wskazał metropolita częstochowski.
 
Arcybiskup z nadzieją zauważył, że „pomimo licznych i widocznych oznak kryzysu małżeńskiego i rodzinnego, pragnienie założenia i posiadania szczęśliwej rodziny jest nadal żywe wśród ludzi młodych”. „Realizacja tego pragnienia wymaga właściwego przygotowania, w którym ukazanie właściwej wizji życia małżeńskiego i rodzinnego odgrywa kluczową rolę” – czytamy w liście.
 
„Warunkiem szczęśliwego życia małżeńskiego i rodzinnego jest życie zgodne ze zbawczym planem Boga dotyczącym małżeństwa oraz rodziny” – stwierdził arcybiskup. Przypomniał wiernym jak ważne jest przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, podkreślił, że „uczenie się prawdziwej miłości, nie jest czymś, co można osiągnąć poprzez krótki kurs poprzedzający małżeństwo”. „Dokonuje się poprzez całe życie dziecięce i młodzieńcze, z okresem narzeczeństwa włącznie” – przypomniał arcybiskup.
 
Na zakończenie listu abp Depo poinformował wiernych, że w archidiecezji częstochowskiej wraz z nowym rokiem, oprócz spotkań z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa będzie się dokonywać w ramach programu prowadzonego przez cztery Oddziały Regionalne Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret”. Księża – Kierownicy Oddziałów w Częstochowie, Radomsku, Zawierciu i Wieluniu we współpracy z osobami duchownymi, życia konsekrowanego i świeckimi będą się starli w sposób jak najlepszy przygotować narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
 
„Niech nasz „Nazaret”, idąc za myślą bł. Pawła VI, przypomina czym jest rodzina, czym jest komunia miłości i jak niezastąpione jest wychowanie w rodzinie” – napisał abp Depo. Zachęca wiernych do modlitwy za narzeczonych i wszystkie rodziny, szczególnie w związku z obchodzonym w 2017 r. Jubileusz 100. lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie.
 
Źródło: www.ekai.pl