Wzmocnić polonijne małżeństwa i rodziny

Opublikowano: 23 lutego 2017 r.

Wzmocnienie duszpasterstwa młodzieży oraz małżeństw i rodzin to obecnie główne wyzwania stojące przed duszpasterstwem polonijnym – wskazuje bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W Warszawie w dniach 17-19 lutego obradowało prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.
Mówiąc o duszpasterstwie małżeństw i rodzin biskup zaznaczył, że zgodnie z postanowieniami ostatniego Synodu Biskupów Kościół chce jeszcze lepiej towarzyszyć w codziennym życiu zarówno związkom sakramentalnym jak i tym parom, które nie są sakramentalne. „Ponadto jeszcze większy wysiłek musimy włożyć w przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego” – dodał hierarcha.
Zwrócił uwagę, że emigracja niesie duże problemy zwłaszcza z alienacją ludzi w nowych środowiskach i dlatego tak potrzebne jest towarzyszenie Kościoła. „Cieszy nas, że w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania powstają poradnie rodzinne, organizowane są kursy dla narzeczonych i małżeństw aby mogły one bardziej angażować się w ośrodkach polonijnych” – powiedział bp Lechowicz.
Jego zdaniem wyzwaniem uniwersalnym dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie jest to, co określa się „nawróceniem pastoralnym”, o którym mówi często papież Franciszek. Dlatego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji będą organizowane kongresy nowej ewangelizacji. „Nie chodzi o jakąś nowość, ale o to, by z nowym zapałem i za pomocą nowych metod dotrzeć do osób korzystających z posługi duszpasterskiej jak i do tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła” – zaznacza bp Lechowicz. W jego opinii kongresy mają być odnową duszpasterskiej dynamiki, zaangażowania w życie Kościoła tak duszpasterzy jak i świeckich.
Natomiast „w ramach duszpasterstwa młodzieży chcemy kontynuować wskazania papieża Franciszka, które pozostawił nam podczas Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Tym bardziej, że temu wydarzeniu towarzyszył Kongres Młodzieży Polonijnej. Wzięło w nim udział ok. 300 osób ze Wschodu i Zachodu reprezentujących dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Jest to olbrzymi potencjał przede wszystkim w parafiach polonijnych” – powiedział bp Lechowicz.
* * *
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. Prezydium tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia. Prezydium koordynuje działalność Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej i reprezentuje Radę wobec władz kościelnych i świeckich. W skład prezydium, obok przewodniczącego bpa Wiesława Lechowicza wchodzą: ks. prał. Stefan Wylężek – rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii, ks. prał Stanisław Budyń – rektor PMK w Niemczech, ks. Bogusław Brzyś – rektor PMK we Francji, ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK w Anglii i Walii, Małgorzata Dudek z Francji, Katarzyna Takácsné-Kalińska z Węgier, Zenon Handzel z Anglii oraz Andrzej Holm z Niemiec.

Źródło: www.ekai.pl